HAYVAN AHIRLARI VE BARINAKLARI SERİNLETME SİSTEMLERİ :

Sıcak havanın ; insanlarda olduğu gibi hayvanlar üzerinde de birçok olumsuz etkiler verdiği görülmektedir.
Hayvanlar da aşırı sıcaktan strese girme sebebiyle ,Beslenmeme ,Kilo kaybı,Yumurta ve Süt veriminin düşmesi, ve Strese Bağlı Huzursuzluklar yaşamaktadırlar.
Yaşam alanlarının Serinleme gereksinimi, kuşkusuz insanlarda olduğu kadar hayvanlar içinde çok önemlidir.
Klasik serinletme sistemi olarak kullanılan Hayvanları Islatmak ya da Kuru Vantilatörler ile ortamı serinletmek Hayvanlar üzerinde Deri hastalıkları, Bacaklarda ağrı ve İç organlarında rahatsızlıklara yol açtığı bilinmekte ve görülmektedir. Bir çok hastalığa sebep verdiği için Veterinerler tarafından kullanılması tercih edilmez.

Açık Alan Serinletme Sistemi ; Hayvan barınaklarında ortamda 15 – 25 Santigrad dereceye kadar ısı düşüşü yapabilmesi, Ortama kanatlı haşere girmesini engellediği ve daha yumuşak bir hava ortamı sağladığı için Veterinerler tarafından kullanılması tavsiye edilen ve onaylanan bir sistemdir.
Ayrıca büyük baş hayvanların daha besili olması ve verimliliğin artması için serinletilecek bölgeler yemleme bölümlerine yakın yerler seçilerek hayvanların bu alanları tercih etmeleri ve daha fazla yemlenmelerini sağlandığı gibi , Et, Süt, Yumurta verimlerinin de arttığı gözlemlenmektedir.