Misting sistemi  su ile çalışır, yüksek basınca sahip pompalar vasıtasıyla su mikron büyüklüğünde tanecikler halinde (buhar hüzmeleri gibi) havaya karışmaktadır, havaya karışan su zerecikleri buharlaşarak uçmaktadır. Havaya buhar şeklinde karışan su, insana ve doğaya zarar vermez.

Havada mikron halinde bulunan su homojen olarak (eşit miktarda) ortama yayıldığında ortamdaki sıcaklığı düşürmekte ve doğal nem sağlamaktadır, ayrıca bu nem etrafta bulunan bitki ve bitki örtüsü için doğal bir ortam oluşturmaktadır.

Yüksek basınç pompa sistemi şebeke suyuna bağlanır.  Pompa tarafından hızla itilerek (70- 100 bar) basınçlandırılarak micron boyutlu üfleme memelerinden (Nozul) buharlaşarak dışarıya pulverize edilerek yayılması şeklinde çalışır.
Buharlaşma sürecinde su moleküllerinin aralarındaki bağlar ısı enerjisiyle kırılır, mevcut ortamdaki ısı enerjisi buharla emilerek ortamdan çekilir, su zerrecikleriyel buharlaşan hava buharlaşırken ısıyı alarak sıcaklık derecesini düşürür, serinlik sağlamış olur.