SU PÜSKÜRTMELİ SİSTEM İLE KOKU GİDERME :

Özellikle çöp entegre tesislerinde koku oluşması ciddi bir sorundur.Koku oluşmasının azaltılması veya oluşan kokunun giderilmesi için Misting Sistem yöntemi en etkili uygulamalardan biri olarak günümüzdeki yerini almıştır.
Bu yöntemde koku nötralize edici kimyasal, yüksek basınç altında püskürtülüp sislenerek ortama verilir. Koku yapan moleküllerin reaktif elektron yapılarına kilitlenen koku giderici,molekülün bu bölümündeki reaktif yapıyı bozar Böylece koku molekülü burundaki algılayıcıları uyarma yeteneğini kaybeder. Başka bir deyişle nötralize olur. Ortamda yapılan ve atığı hedefleyen püskürtme çalışması ile hem havadaki koku sis içine hapsedilerek filtrelenir, ardından nötralize olur ; hem de inen sis koku kaynağının üzerine yerleşip kokunun havaya çıkmadan nötralize olmasını sağlar.
Ayrıca biolajik atık kaynaklı kokunun minimum seviyelere gelmesi ,istenildiğinde dezenfektan ürün kullanımı ,yarı kapalı alanlarda serinletme etkisi , istenildiğinde su bazlı sinekle mücadele ilaçlamasının yapılabilmesi sistemin üstünlüklerinden bazılarıdır.

SU PÜSKÜRTMELİ SİSTEM İLE TOZ İNDİRME;

Endüstrinin bazı alanlarında özellikle üretim esnasında açığa çıkan toz, talaş,elyaf v.b. gibi ufak partiküller havada asılı kalarak toz bulutu oluşturmakta hem makine çalışmasını etkilemekte daha da önemlisi insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.
Mevcut sistemlerde toz parçaları havalandırma yolu ile tahliye edilmekle birlikte bazı uygulamalarda bu yöntem hem yüksek maliyet getirmekte hem de tozun havada taşınması sebebi ile sağlıklı olmamaktadır.
Bu sebeple tozun ortadan kaldırılmasının en uygun yolu ; ortamda bulunan bu toz partiküllerinin uçuşma yapılmadan yere indirilerek ağırlaştırmakta ve yere inmesini sağlamaktadır.
Sisleme sistemi ile 5 – 15 mikron arasında püskürtülen milyarlarca küçük su partikülleri ile toz indirme işlemi etkin bir şekilde gerçekleştirilir.
Ayrıca sisteme çeşitli kontroller ilave edilerek çalışma şekli,süresi , su kaynağı kontrol altında tutulabilir